تسهیم تراکنش ها

تسهیم تراکنش (تسهیم وجوه) بهترین روش برای مدیریت مالی کسب‌ و کارهای شراکتی است که به واسطه‌ی آن، درآمد حاصل از فروش، به طور ثابت یا متغیر میان شرکا تقسیم شده و به صورت جداگانه به حساب هر شخص واریز می‌‌شود.

تسهیم تجمیع تراکنش ها

با استفاده از سرویس تسهیم تراکنش (تسهیم وجوه)، می‌توانید مبالغ حاصل از تراکنش‌های روی درگاه پرداخت اینترنتی را به حساب‌های مختلف(حداکثر9 حساب) با نسبت‌های دلخواه و متفاوت تسویه کنید. این سرویس از طریق وب‌سرویس و یا پنل کاربری قابل استفاده است

تسهیم به ازای هر تراکنش

با استفاده از وب سرویس‌ می‌توانید به ازای هر تراکنش، ذینفعان آن تراکنش را مشخص کنید (حداکثر10 حساب) تا بعد از انجام تراکنش موفق از طریق درگاه پرداخت‌ اینترنتی، مبلغ حاصل از تراکنش بین شما و ذینفعان تقسیم شده و در سیکل پایا با حساب های اعلام شده واریز شود.