پرداخت مستقیم 

پرداخت مستقیم یا دایرکت‌دبیت عملیاتی است که کاربران با استفاده از آن می‌توانند پرداخت‌های دوره‌ای و تا سقف مشخص شده‌ را بدون اینکه به بانک مراجعه کنند یا نیاز به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی و رمز پویا باشد را به صورت اتوماتیک انجام دهند. در این عملیات، کاربر پس از اینکه بانک و حساب خود را مشخص کرد به شرکتی که پروسه پرداخت مستقیم را به عهده دارد اجازه می‌دهد تا برای پرداخت ھزینه‌هایی مانند صورتحساب قبض، پرداخت اقساط، خرید روزانه، سفارش غذا و غیره را تا سقف مشخص شده توسط کاربر و بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کارت بانکی، از حساب مشخص شده برداشت کند.